الهام گرامی Archives | حکمت صدرا

  • «رولت روسی» نقد می‌شود

    ایلنا: کتاب «رولت روسی» با ترجمه الهام گرامی، سه‌شنبه ۱۵ مرداد در خانه اندیشمندان علوم انسانی نقد و بررسی می‌شود. در این کتاب به نقش روسیه در پیروزی ترامپ در…