الهام امین زاده Archives | حکمت صدرا

  • سردار سلیمانی اسوه صلح طلبی و صلح خواهی است

    به گزارش خبرگزاری مهر، الهام امین زاده عضو شورای راهبری مجمع جهانی صلح اسلامی در همایش تحلیلی بر نقش شهید سلیمانی در توسعه امنیت، عدالت و صلح منطقه‌ای و جهانی که به همت مجمع جهانی صلح اسلامی در باغ کتاب برگزار شد با طرح این پرسش که به چه افرادی جایزه صلح نوبل می‌دهند، گفت: […]