القاعده و داعش Archives | حکمت صدرا

  • انجام تحقیقات قرآنی، راه مقابله با گروه‌های اسلام‌نما و تروریستی

    دبیرکل موسسه «صوت‌القراء العالمیه» پاکستان، انجام تحقیقات قرآنی را نیاز اصلی دنیای معاصر اسلام و تنها راه مقابله با گروه‌های تروریستی و اسلام‌نما عنوان کرد و گفت: قرآن وسیله‌ای برای نمایش اتحاد مسلمانان جهان است. شعارسال: اکرام‌الله محسن، پزشک، حافظ، قاری بین‌المللی پاکستان و دبیرکل موسسه «صوت‌القراء العالمیه» اظهار کرد: ما مسلمانان موظف هستیم قرآن […]