التهاب مخاط مثانه Archives | حکمت صدرا

  • توالت های سرپایی در یکی ازپاساژهای تهران

    متاسفانه راه اندازی فروشگاه های زنجیره ای چندی است که به جولانگاهی برای تبلیغ سبک زندگی غربی تبدیل شده است. شعار سال: این حالت دراسلام مکروه است و ازنظر علمی باعث التهاب مخاط مثانه(cystit)و درصورت ادامه،احتمال تشکیل سنگ مثانه وآمادگی برای ایجاد سرطان وجود دارد. شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از وبسایت […]