الاهیات کاتولیک Archives | حکمت صدرا

  • «وجود» یونانی هایدگر

    شعار سال: نسبت هایدگر با دین و خدا به غایت مبهم است. هایدگر در ۱۹۱۹، در پی بحرانی مذهبی، بنا به میل و درخواست خویش، از کار آموزش فلسفه به دانشجویان الاهیات کاتولیک در دانشگاه فرایبورگ کناره گرفت. اصل استدلال او این بود که بصیرت‌های شناخت‌شناسانه… مذهب کاتولیک را برای او مسئله‌دار و غیرقابل‌قبول کرده است.۱ […]