اقلیت مسلمان Archives | حکمت صدرا

  • جمعیت سادات در کل جهان چند نفر است؟

    معاون امور فرهنگی و اجتماعی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با بیان اینکه بیش از ۱۰۰ میلیون سادات در جهان وجود دارد، از انجام اقداماتی جهت تشکیل جامعه سادات جهانی خبر داد. شعارسال: محمد ناظمی اردکانی معاون امور فرهنگی و اجتماعی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی امروز در نخستین همایش بزرگ سادات که در سالن […]