اقتصاد اسلامی Archives | حکمت صدرا

  • فراخوان مقاله پنجمین همایش «مالی اسلامی» منتشر شد

    به گزارش خبرنگار مهر، محور اصلی این همایش «بازار مالی اسلامی، رونق تولید و چالش‌ها و راهکارها» است. در این محور، مسائلی نظیر نقش بازار سرمایه در رونق تولید، نقش ابزارهای مالی اسلامی در رونق تولید؛ آخرین دستاوردها، نقش نهادهای مالی اسلامی در رونق تولید، آخرین دستاوردها، جایگاه نظام رتبه بندی اعتباری در تأمین مالی […]

  • رقابت در اقتصاد اسلامی معنا ندارد/ همیاری اقتصاد اسلامی را می سازد

    به گزارش خبرگزاری مهر، ایران بین دو اندیشه سیاسی سوسیالیستی و لیبرالیستی، همیشه در چالش بوده است. از همین رو بسیاری از اندیشمندان اسلامی به دنبال آن بودند که راه سومی را در اقتصاد و عدالت ارائه دهند و به الگوی جدیدی در اقتصاد برسند؛ در قسمت ششم از ویژه برنامه تلوزیونی «مصیر» ویژگی‌ها و […]