هرکسی در این ماه روزه‌داری را افطار بدهد، خدای متعال پاداش عمل او را ثواب یک بنده آزاد کردن و آمرزش گناهان گذشته او قرار می‌دهد. " />افطاری ساده Archives | حکمت صدرا

افطاری ساده Archives | حکمت صدرا

  • چگونه در ثواب افطاری ماه رمضان شریک شویم؟

    هرکسی در این ماه روزه‌داری را افطار بدهد، خدای متعال پاداش عمل او را ثواب یک بنده آزاد کردن و آمرزش گناهان گذشته او قرار می‌دهد.

  • سرمایه رمضان و همت بلند در عید فطر

    فطر، چیدن میوه هایی است که از فطرت می جوشد؛ سپاس نعمتی که در رمضان نازل شده و عید فطر، پاداش افطارهای خالصانه و به جاست؛ مهر قبولی انفاق های به قصد قربت و در حقیقت، پایان نامه دوره ایثار و گذشت… عید فطر، ضیافتی است برای تناول از مائده تقوا و پایان این میهمانی […]