افزایش نذری‌های معیشتی در محرم Archives | حکمت صدرا

  • افزایش نذری‌ معیشتی همراه با ماسک بدون صف‌آرایی

    روانشناس اجتماعی گفت: بایستی امسال نذرهای معیشتی را بیشتر کنیم و اگر ممکن بود ماسک هم روی آن اضافه شود. البته باید مراقبت کنیم و به‌هیچ‌وجه آدم‌ها را به‌صف نکنیم چون این صف‌ها می‌تواند به قیمت جان آدم‌ها تمام شود.