اعزام زائران Archives | حکمت صدرا

  • لوگوی عربستان برای حج امسال + تصویر

    وزارت اطلاع رسانی عربستان سعودی لوگویی را برای حج سال ۱۴۳۹ه.ق که حاوی معانی ظاهری و پنهانی مختلفی است، طراحی کرد. شعارسال: مربع موجود در وسط این لوگو به کعبه و خطوط پیرامون این مربع به طواف اشاره دارد. علاوه بر این خط های اطراف این مربع به شکل حرف «حاء» می باشد که از […]