اعجاز حسین Archives | حکمت صدرا

  • سرگذشت نامه نسخه های نفیس صحیف سجادیه

    صحیفه سجادیه برگی از کارنامه عبودیت سرور عابدان، امام سجاد(ع) است که ناگفتنی‌ترین رازهای مگوی خلوت عبادت را در قالبی تنگ از جنس واژه جای داده و شکوه اعجاز را نگر، که مفاهیم ژرف را چه زیبا بیان فرموده است. شعار سال: صحیفه سجادیه، گزارشی است از آن روح بلندِ عبودیت، که تار و پود […]