اشکان خطیبی نفرین قحطی‌زدگان عشق وحشی سام شپارد عشق و نفرین Archives | حکمت صدرا