اشعار Archives | حکمت صدرا

  • نشست هم اندیشی شاعران آیینی در یزد برگزار شد

    نشست هم اندیشی شاعران آیینی با تأکید بر ضرورت توجه به سه مولفه حماسه، عرفان و سوگ در اشعار ماه محرم، برگزار شد شعارسال:نشست هم اندیشی شاعران آیینی با تأکید بر ضرورت توجه به سه مولفه حماسه، عرفان و سوگ در اشعار ماه محرم، برگزار شد. مدیر کل تبلیغات اسلامی استان یزد در نشست هم […]