اسما و القاب Archives | حکمت صدرا

  • پاسخ نماینده ولی فقیه در خصوص به کار بردن لفظ آیت الله برای ایشان

    نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی به سوالی در خصوص بکار بردن لفظ «آیت الله» برای ایشان پاسخ داد. شعارسال: پاسخ نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی به سوالی در خصوص بکار بردن لفظ «آیت الله» برای ایشان به منظور اطلاع مخاطبین به شرح زیر منتشر شد: بسم الله الرحمن الرحیم إِذَا أَقْبَلَتِ الدُّنْیَا عَلَی […]