اسماعیل میهن دوست Archives | حکمت صدرا

  • رودررو با اصغر فرهادی

    ایلنا: چاپ سوم کتاب «رودرو با اصغر فرهادی»، که حاصل گفت‌وگوهای اسماعیل میهن‌دوست با اصغر فرهادی‌ست، توسط انتشارات چترنگ منتشر شد.