اسلوب Archives | حکمت صدرا

  • اسلوب و روش‌های صداسازی در هنر تلاوت قرآن

    اسلوب و روش‌های صداسازی در هنر تلاوت قرآن (۱) + فیلم

    یکی از مباحث مربوط به صداسازی در هنر تلاوت قرآن کریم به اسلوب‌ و روش‌های عملی صداسازی در ارائه تلاوت و تمرینات ویژه آن مربوط می‌شود که شامل اجرای واکه‌های شش‌گانه در وسعت صوتی افراد می‌شود که رضا روانبخش به تبیین آن پرداخته است.