اسلام‌گرایان معتدل Archives | حکمت صدرا

  • اسلام‌گرایان معتدل در اولویت‌بندی دچار اشتباه‌اند

    شعارسال: شیخ ماهر حمود، دبیرکل اتحادیه جهانی علمای مقاومت،  به واکاوی دلایل گرایش گروهی از جوانان به جنبش‌های رادیکال پرداخت و گفت: بحران، فساد و ناکارآمدی موجود در جوامع اسلامی از دلایل اصلی گرایش به تکفیری‌ها است. واقعیت آن است که بسیاری از جنبش‌های انقلابی، قومی و حتی اسلامی تجربه‌های شکست خورده ای بودند که […]