استهلال ماه شوال Archives | حکمت صدرا

  • پنجشنبه هلال ماه شوال دیده می شود؟

    پیش بینی می شود هلال ماه شوال بعدازظهر پنجشنبه با تجهیزات نجومی رویت شود و جمعه اول ماه و روز عید باشد. شعارسال: عضو ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری گفت: پیش بینی می شود هلال ماه شوال بعدازظهر پنجشنبه با تجهیزات نجومی رویت شود و جمعه اول ماه و روز عید باشد. سایت شعارسال، […]