استخاره با رقعه Archives | حکمت صدرا

  • اصل دعانویسی در اسلام و حکم شرعی آن

    دعا، دعانویسی، استخاره، سحر و جادو و از این قبیل مباحث، صحبت‌هایی است که در میان بسیاری از افراد مانند نقل و نبات است و برخی به آن آنقدر ایمان دارند که گا‌هی خداوند بزرگ را یادشان می‌رود و دست به دامان افرادی به عنوان دعانویس می‌شوند و برخی در نقطه مقابل اصلا چنین چیز‌هایی […]

  • پژوهشي درباره استخاره

    شعار سال: استخاره درزندگي بعضی از مردم رايج است با توجه به نقش تأثيرگذار استخاره، آيا همين شيوة رايج، صراط مستقيم است يا انحراف هايي در آن رخ داده است؟ ‌يک روحاني به عنوان استخاره کننده، به چه آگاهي هايي نياز دارد؟ از همين زاويه با استخاره آشناتر شويم و در ضمن خطرات،‌ کاستي ها […]