استحاله Archives | حکمت صدرا

  • پاسخ مقام معظم رهبری درباره مصرف و احکام آب

    پاسخ مقام معظم رهبری به سوالات شرعی خود درباره مصرف و احکام آب را در اینجا مشاهده کنید. شعارسال: ایران از جمله کشور‌هایی است، نیم بیشتری از مناطق آن جزو ناحیه خشک و بیابانی محسوب می شود. به همین سبب استفاده صحیح از آب و صرفه جویی در مصرف آن یکی از مهمترین ویژگی‌هایی است […]