ازدواج اینترنتی Archives | حکمت صدرا

  • نظر مراجع درباره سایت‌های همسریابی

    آسیب شناسان اجتماعی در بررسی‌هایی که در خصوص ازدواج از طریق سایت های همسر یابی اینترنتی صورت داده‌اند به این نتیجه رسیده‌اند که ازدواج در شرایط آشنایی در سایت‌های همسریابی اینترنتی حتی اگر با نظارت نهادهای واقعی هم صورت بگیرد چون براساس آگاهی نیست موفق نخواهد بود. شعار سال: آسیب شناسان اجتماعی در بررسی‌هایی که […]