خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
18/09/14 13:44
شناسه خبر : 44971

عاشورا فرصتی برای هدایت افکار و اندیشه های حسینی است