کد خبر: 87180تاریخ انتشار : 21:08:17 - چهارشنبه 11 سپتامبر 2019

بررسی شاخص‌های توسعه فرهنگ قرآنی در جلسه شورای توسعه

بررسی شاخص‌های توسعه فرهنگ قرآنی در جلسه شورای توسعه

گروه فعالیت‌های قرآنی ــ چهل و ششمین جلسه شورای توسعه فرهنگ قرآنی طی روزهای آینده برگزار می‌شود تا سه موضوع از جمله شاخص‌های توسعه فرهنگ قرآنی مورد بررسی قرار بگیرد.